Ovládání mapy

Mapy se ovládají stejným způsobem jako na www.mapy.cz. Zde jsou uvedeny možnosti:

Posun

Změna měřítka

Změna podkladů

Změna podkladů (druhů map) se provádí přepínačem na pravé straně. Jsou k  dispozici:

Změna vrstev

Změna vrstev (zobrazovaných informací) se provádí zatržením možností (klidně více naráz) na pravé straně. Jsou k  dispozici:

Změna místa

Pokud je na mapě nadefinováno více míst (adres), lze mezi nimi přepínat pomocí přepínače na pravé straně.

zavřít okno