TK Kompas
dětský tábornický klub při ČTU

Mikulášská besídka (5. 12. 2004)

Po delší odmlce se vedoucí oddílu liščata rozhodli uspořádat mikulášskou besídku formou divadelního představení. A tak se také stalo. V neděli 5. prosince se naše klubovna proměnila v jeviště kde se odehrál podivuhodný příběh Dlouhého, Širokého a Krátkozrakého. Představení se líbilo nejen dětem, ale i ostatním vedoucím. Na závěr samozřejmě přišel i Mikuláš, který rozhodně nemohl chybět. Jediná chyba na celé besídce byla ta, že fotoaparát vypověděl službu, takže k dispozici jsou pouze první čtyři snímky. Příští rok se ale určitě polepšíme a fotek bude víc.

tn001.jpg, 3.1 kB
tn002.jpg, 2.9 kB
tn003.jpg, 3.2 kB
tn004.jpg, 3 kB